Verenigingsgebouw De Wegwijzer Verenigingsgebouw De Wegwijzer
'De Wegwijzer' is het verenigingsgebouw van de kerkelijke gemeente. Het staat aan de Oosterweg naast de pastorie. Het gebruik van 'de Wegwijzer' is in eerste instantie bedoeld voor verenigings- en kerkenwerk. Aan het begin van het winterseizoen wordt een rooster opgesteld en vastgelegd met het oog op het gebruik van het gebouw. Het gebouw kan ook worden gebruikt als er sprake is van een begrafenis.

Wilt u gebruik maken van de Wegwijzer of vergaderruimte regelen, neem dan contact op met:  mevr. W. Schaap, telefoonnr. 0594-502276 ( email:  wilhelminaschaap@gmail.com). BIj afwezigheid is mevr. H. Koopman contactpersoon.

Verdere taakverdeling:
  • Voorraden: mevr. A. Riepma.
  • Organiseren vrijwilligers koffieschenken: mevr. J. Bosgraaf.
  • Gastheer en gastvrouw bij begrafenissen: Dhr. en mevr. K. en E. Tempel.
  • Koster bij bruiloften en begrafenissen: dhr. K. Tempel.
  • Verwarmen grote zaal: mevr. C. den Besten.
  • Verwarming vergaderzalen: dhr. R. Koopman.
     
terug