Overig Jeugdwerk Overig Jeugdwerk
JEUGDRAAD
De Jeugdraad vergadert als orgaan van bijstand 3 á 4 maal per jaar onder voorzitterschap van de predikant. Alle verenigingen zijn in de Jeugdraad vertegenwoordigd. De Jeugdraad fungeert als schakel tussen jeugd en kerkenraad. De diaconie beheert de financiën voor het jeugdwerk.

Post voor de jeugdraad kan naar mevr. C. den Besten-Verwolf, Noorderweg 48, Noordhorn, 9804 TE Noordhorn, e-mail adres: (e-mail adres: keescocky@hotmail.com).
 
JEUGDCLUB 9+ 'Zoek de Haven'
Deze jeugdclub is een club van 9 t/m 12 jaar waar je op donderdagavond terecht kunt voor een afwisselend programma. De club komt 1 x in de 14 dagen bij elkaar van 19.00 uur tot 20.00 uur.
Leiding: 
 
H.G.J.B. (zie ook de HGJB website)
De verenigingen in onze gemeente zijn aangesloten bij de H.G.J.B.
Landelijk adres: Prins Bernhardlaan 1, 3722 AE Bilthoven, tel. 030 – 22 85 402. (e-mail adres: info@hgjb.nl)
 
Alle verenigingstijden worden in 'Kerkneis' opgenomen en in dien nodig de zondag voorafgaande in beide kerkdiensten afgekondigd.
 
terug