Saaksum

Saaksum
De kerk van Saaksum

Momenteel zijn er in verband met de corona crisis tot nader order geen kerkdiensten in Saaksum.
Wel kunt u via kerkdienstgemist de diensten zien die in Noordhorn gehouden worden. Deze diensten zijn niet openbaar maar zijn te volgen op  https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn

De kerk van Saaksum maakt deel uit van de Hervormde streekgemeente Noordhorn-Saaksum. De gemeente van Saaksum vormt een zogeheten huisgemeente in dit geheel. De kerkenraad van Saaksum is dezelfde als de streekkerkenraad die elders op deze website vermeld is. Hieraan neemt ook een afvaardiging van Saaksum deel.

Vanuit de kerkenraad zijn de onderstaande personen het eerste aanspreekpunt voor Saaksum:
Dhr. F. Wessels (ouderling)
Englumerstraat 18
9883 PE Oldehove
tel. 0594 - 59 14 26
(e-mail adres: )


(e-mail adres: )

Banknummer van de kerk: NL47 RABO 03182 08679
Gironummer van de kerk: NL82 INGB 0000 890 847
 
3 mei (Onder voorbehoud vanwege corona virus) 3 mei (Onder voorbehoud vanwege corona virus)
9.30 Ds. N. Noorlander (Onstwedde)
 
10 mei 10 mei
9.30 uur Dhr. J.C.A. van den Berge (Sebaldeburen)
 
17 mei 17 mei
9.30 uur. Ds. M. Krooneman
 
21 mei 21 mei
9.30
Gezamenlijke dienst Hemelvaartsdag Noordhorn
 
21 JUNI 21 JUNI
9.30 uur DS. J. Hoekman (Urk)
 
16 AUGUSTUS 16 AUGUSTUS
9.30 uur. Ds. M. Krooneman.