Paaszangdienst Paaszangdienst
PAASZANGDIENST  VRIJDAG 3 APRIL IN   DE  KERK  VAN SAAKSUM
AANVANG 19.30
We  gaan  weer  zingen met Pasen.
De meditatie  wordt  verzorgd door  Ds. Krooneman
Het  orgel wordt  weer  bespeelt door Albert  Viersen
Marten  Postmus bespeelt de  trombone
Ook het Chr.  Mannenkoor Laudate  Dominum uit  Zuidhorn o.l.v. Robert Koolstra verleent  haar  medewerking .
Het  belooft  weer  een  mooie  zangavond  te  worden.
U komt  toch ook? Van  harte  welkom!
Met  een  hartelijke  groet ,
Klaas.Tempel
 
 
Saaksum

Saaksum
De kerk van Saaksum

Elke zondagmorgen wordt in de kerk van Saaksum een dienst gehouden. Dat gebeurt meestal om 9:30 uur.
Op deze pagina kunt u zien wanneer er precies dienst is. De kerk van Saaksum maakt deel uit van de Hervormde streekgemeente Noordhorn-Saaksum. De gemeente van Saaksum vormt een zogeheten huisgemeente in dit geheel. De kerkenraad van Saaksum is dezelfde als de streekkerkenraad die elders op deze website vermeld is. Hieraan neemt ook een afvaardiging van Saaksum deel.

Vanuit de kerkenraad zijn de onderstaande personen het eerste aanspreekpunt voor Saaksum:
Dhr. F. Wessels (ouderling)
Englumerstraat 18
9883 PE Oldehove
tel. 0594 - 59 14 26
(e-mail adres: )


(e-mail adres: )

Banknummer van de kerk: NL47 RABO 03182 08679
Gironummer van de kerk: NL82 INGB 0000 890 847
 
23 februari 23 februari
9.30 uur Ds. M. Kreuk (Oude Tonge)
 
1 maart 1 maart
9.30 uur Ds. F.J.K. van Santen (Kampen)
 
8 maart 8 maart
9.30 uur Ds. M. Krooneman