Predikant en ouderlingen Predikant en ouderlingen
Predikant:
Ds. M. Krooneman
Oosterweg 11
9804 PP Noordhorn
Telefoon: 0594-52 88 91
predikantnoordhorn@gmail.com

Ouderlingen:
Dhr. J.R. Feitsma (wijk 1) (tevens scriba)
Heereburen 2
9884 TD Niehove
tel. 0594-50 21 80
scribanoordhorn@gmail.com

Dhr. J.W. Kleefman (wijk 1)
Vliedorpsterweg 10
9973TA Houwerzijl
tel. 050-5032273
famkleefman@gmail.com

Vacature (wijk 2)


Dhr. J. Top (wijk 2) (tevens preses)
Oosterweg 20
9804 PR Noordhorn
tel. 0594-50 46 44

Dhr. R. Koopman (ouderling-kerkrentmeester)
Buitensingel 50
9883 SJ Oldehove
0594-591410
famrkoopman@hotmail.com

Dhr. W. Telintel (ouderling-kerkrentmeester)
Havenstraat 8
9842 PN Niezijl
Telefoon: 0594-853020 
wimtelintel@gmail.com


Dhr. F. Wessels (afgevaardigde Saaksum)
Englumerstraat 18
9883 PE Oldehove
tel. 0594-59 14 26
frits.wessels@home.nl

 
Bankrekeningnummer kerkvoogdij: NL70 RABO 03758 29660 Rabobank Zuidhorn Giro: NL33 INGB 0000 895 706 t.n.v. Kerkvoogdij Ned. Herv. Gem. Noordwijkweg 29 9804 RA Noordhorn (ook bestemd voor GIFTEN).
 

 
ORGANISTEN
De organisten die het orgel tijdens de (bijzondere) erediensten bespelen zijn in de regel mevr. A.I. Van Dijken - Grashuis, tel. 050- 40 31 197, dhr. J. Top, tel. 0594-50 46 44, dhr. R. van den Akker, tel. 050-403 1324 en dhr. B. Kamphuis, tel.  0594-50 04 13.
 
STICHTING TOT BEHOUD VAN DE NED.HERV.KERK TE NOORDHORN
Voor het werven van financiën ten behoeve van het eeuwenoude kerkgebouw van Noordhorn en het antieke deel van het interieur alsmede het orgel in het kerkgebouw, is een Stichting in het leven geroepen. Veel gemeenteleden, maar ook niet-gemeenteleden steunen als donateur het werk van deze Stichting.
 

 
terug