Liturgie Liturgie
Liturgie voor zondag 17 januari.
Morgendienst.
Voorganger : Dhr. A. Riepma Oldehove.
Afkondigingen
Stilgebed
Votum en groet
Psalm 66: 1, 10 (opname)
Wetslezing
Psalm 1: 1 (orgel)
Gebed
Schriftlezingen Genesis 10: 8-10; Genesis 11: 1-9 Filippenzen 2: 5-11
Psalm 113: 1, 2 (opname)
Preek
Gezang 112: 1, 2 (opname)
Gebed
Lied 30 gele boekje (opname)
Zegenbede

Avonddienst.
Voorganger: Ds. M. Krooneman.
Ps. 115:7 (opname)
Ps. 48:6 (opname)
Schriftlezing(en): Genesis 17:9-14; Handelingen 16:14-15; 23-34
Ps. 25:6,7 (orgelspel)
Catechismusberijming* (orgelspel)
Ps. 105:5 (opname)
 
* Catechismusberijming zondag 27B – Weerklank lied 392
 1. God sloot eens in het verleden
met zijn volk een vast verbond.
Kind’ren werden vroeg besneden
opdat iedereen verstond:
dit besnijden is een teken
van het heil door God beloofd,
van het heil door God beloofd.
 
2. Jezus heeft hen aangenomen,
hun zijn liefde aangereikt:
‘Laat de kind’ren bij Mij komen,
want van hen is ’t Koninkrijk.’
En hun doop is nu een teken
van het heil door God beloofd,
van het heil door God beloofd.
 
3. Zonder dat zij het nog merken,
wordt vergeving toegezegd,
en de Geest wil in hen werken
verder op hun levensweg.
Aan hun keuze, hun belijden
gaat vooraf wat God belooft,
gaat vooraf wat God belooft.
 
Melodie:
‘Leid mij Heer, o machtig Heiland’
(Joh. de Heer, 108)
 
 
Handleiding Handleiding
Op onderstaande link kunt u de handleiding downloaden voor de dienst van zondagavong 17 januari
Handleiding zondag 17 januari.
Op onderstaande link kunt u de handleiding downloaden voor de dienst van zondagavong 10 januari
Handleiding 10 januari.
Op onderstaande link kunt u de handleiding downloaden voor de dienst van zondagmorgen 22 november.
Handleiding
Op onderstaande link kunt u de handleiding downloaden voor de leerdienst van zondagavond
8 november
Handleiding 8 november
Op onderstaande link kunt u de handleiding downloaden voor de leerdienst van zondagavond 25 oktober
Handleiding
Op onderstaande link kunt u de handleiding downloaden voor de leerdienst van zondagavond 11 oktober
Handleiding leerdienst 11 oktober