Liturgie Liturgie
Liturgie voor zondag 27 september.
Morgendienst.
Voorganger: Ds. M Krooneman.
Gz. 271:1,2 (opname)
Ps. 85:3 (orgelspel)
Ps. 95:4 (opname)
Ps. 134:3 (opname; na afscheid zondagschool)
Ps. 119:5,53 (samenzang)
Schriftlezing: 1 Samuel 3

Avonddienst.
Voorganger : Dhr . M van Heijningen Dorkwerd.
Opname Ps 146:1,3
Orgelspel G130
Opname: P80:1,2
Slotzang zingen Ps 56:4,5,6
lezen:
Genesis 48
Hebreeën 11:20,21
Tekst:
Genesis 48:14b
 
 
Handleiding Handleiding
Op onderstaande link kunt u de gespreksvragen downloaden voor zondagmorgen 27 september.

Gespreksvragen