Diaconie Diaconie
De diaconie bestaat uit drie personen:

Dhr. L.D. Terpstra (voorzitter)
Afgevaardigde naar Saaksum
Rikkerdaweg 38
9884 PB Niehove
tel. 06-20974999
Email: info@terpstra-rietdekker.nl

Dhr. W.D. van Dijken (secretaris)
Afgevaardigde naar de Classis Westerkwartier
Kruiser 3
9801 RD Zuidhorn
tel. 06-53529283
Email: diaconienoordhorn@gmail.com

Dhr. E. Meindertsma (penningmeester)
penningmeester, afgevaardigde naar het Zonnehuis
Kerkradio / Internet kerkdiensten
Klinckemalaan 16
9801 CB Zuidhorn
06-15637710
E-mail; emeindertsma@gmail.comAlle diakenen zijn te bereiken via een centraal e-mailadres: diaconienoordhorn@gmail.com

Voor alle leden van de gemeente geldt een 'dienstplicht'. Welke dienst? De dienst van de barmhartigheid. De diakenen gaan hierin voor en geven leiding aan de inzameling van de gaven, nodig voor de verzorging van de naaste ver weg en dichtbij. Zij zullen bijstand en vertroosting geven aan allen die verzorging en verpleging behoeven, die maatschappelijk zijn ontspoord, of die zich in stoffelijke nood bevinden. Ook participeert de diaconie in de contactraad van 'het Zonnehuis' te Zuidhorn.

 

Hoe komt de diaconie aan haar inkomsten?

1e: door collecten tijdens de kerkdiensten;

2e: door extra collecten voor een bepaald doel;

3e: giften.

Wat doet de diaconie met haar financiële inkomsten? De diaconie geeft geld, dus financiële steun, waar nodig binnen de eigen gemeente. Eigen jeugdwerk wordt mede door de diaconie gefinancierd en verder worden er diverse instellingen in binnen- en buitenland (vaak na een verzoek om financiële hulp) gesteund.

 

DIACONALE TAKEN:

AUTODIENST

Voor diegenen die in Noordhorn en omgeving niet op eigen gelegenheid naar de kerk en andere kerkelijke bijeenkomsten kunnen komen is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de Autodienst. Welke chauffeur dienst doet kunt u lezen in 'Kerkneis'.

Informatie met betrekking tot de autodienst: diaken dhr. K. Tempel, tel. 0594-50 51 08.

 

GELUIDSINSTALLATIE

Een aantal gemeenteleden heeft een aansluiting met het kerkgebouw via de kerkradio. Ook worden de erediensten uitgezonden via internet op “kerkdienstgemist”
Hierop worden de zondagse erediensten uitgezonden en speciaal georganiseerde diensten/activiteiten in het kerkgebouw doordeweeks.
De diaconie beheert en verzorgt de geluidsinstallatie en storingen in de kerk en in 'de Wegwijzer'. Daaronder valt ook de kerkradio en de internetdiensten
Informatie met betrekking tot de kerkradio en internetdiensten: diaken dhr. E. Meidertsma tel. 06-15637710

 
RINGLEIDING IN DE KERK

In ons kerkgebouw is een ringleiding aanwezig ten behoeve van hen die de beschikking over een gehoorapparaat hebben. Door dit gehoorapparaat in de 'T-stand' te zetten, ontvangt men via de ringleiding. De beste plaats van ontvangst is aan de muurkant of aan het middenpad, dus niet in het midden van de bank.

 

BLOEMEN IN DE KERK

De diaconie verzorgt de bloemen in de kerk. Een groep vrijwilligers zorgt voor het wekelijks rondbrengen van bloemen naar jarigen van 70 jaar en ouder. Informatie met betrekking tot de bloemendienst: diaken dhr. K. Tempel, tel. tel. 0594-50 51 08
 
terug