Contactegegevens Contactegegevens

Predikant
Ds. M. Kreuk
Oosterweg 11
9804 PP Noordhorn
tel. 0594-52 88 91


Scriba
Dhr. J.R. Feitsma
Heereburen 2
9884 TD Niehove
0594-50 21 80


Kerkelijk bureau
Dhr. L.Rodenhuis
Borgweg 41
9804 RW Noordhorn
0594-50 60 77


Redactie Kerkneis
Fam. A.van Waarde
Boslaan 62
9801 HH Zuidhorn
tel. 0594-50 52 76


Beheer website
Dhr. H.M. Bos
Aalsumerweg 8
9883 TA Oldehove
tel. 06-1338 7436


Kerkrentmeester
Dhr. G.D. Geertsema
Langestraat 83
9804 PJ Noordhorn     
0594-50 55 29


Collectebonnen
Dhr. J.F. Geertsema
Hamsterpad 1/a
9804 PZ Noordhorn
0594-50 46 74

Diaconie
Dhr. H.M. Bos
Kerkradio/cd's nabestellen
Aalsumerweg 8
9883 TA Oldehove


Kerkelijk ontvanger
Dhr. J.F. Geertsema
Hamsterpad 1/a
9804 PZ Noordhorn
0594-50 46 74

Banknummer kerkvoogdij: NL70 RABO 03758 29660
Gironummer kerkvoogdij: NL33 INGB 0000 895 706
Banknummer diaconie: NL72 RABO 03758 04404

STICHTING TOT BEHOUD VAN DE NED.HERV.KERK NOORDHORN

Secretaris
Dhr. P.A. Zuidema
Borgweg 80
9804 RT Noordhorn
e-mail:
Banknummer Stichting: NL51 RABO 03758 58423
 

 
Routebeschrijving Routebeschrijving

Klik hier voor een routebeschrijving

lees meer »
 
Lid worden? Lid worden?
lees meer »