ANBI Stichting tot Behoud van de Nederlands Hervormde Kerk te Noordhorn ANBI Stichting tot Behoud van de Nederlands Hervormde Kerk te Noordhorn
Gegevens
Naam Stichting: Stichting tot Behoud van de Nederlands Hervormde Kerk te Noordhorn
RSIN nummer: 8160.44.417
Adres:  Havenstraat 8
Postcode: 9842 PN
Plaats: Niezijl
Land: Nederland
 
Beleid
Doelstelling
Kernprincipes en doelen: Het behoud van het eeuwenoude en monumentale Nederlands Hervormde kerkgebouw van Noordhorn en het antieke deel van het interieur alsmede het orgel in het kerkgebouw.
Geen winstoogmerk.
 
Beleidsplan
De Stichting tracht deze doelstelling te bereiken door het werven van financiele middelen door het mede-organiseren van een jaarlijkse rommelmarkt en het ophalen van oud papier. Dit in samenwerking met de Hervormde gemeente Noordhorn.
Verder worden ook de donaties, giften en schenkingen voor dit doel gebruikt.
 
Bestuur
Voorzitter:                              
Dhr. W. Telintel
Havenstraat 8
9842 PN Niezijl
tel. 0594-85 30 20
 
Secretaris:               
Dhr. L. Terpstra
Rikkerdaweg 38
9884 PB Niehove
Tel: 0594-591933
        
Penningmeester:
Dhr. J.G. Buijze
Tuinbouwstraat 41
9881 PC Kommerzijl
tel. 06-10 88 63 45
 
Beloningsbeleid
De Stichting kent geen beloningsbeleid omdat alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht.
 
Activiteiten
Vanwege de goede staat van onderhoud van het kerkgebouw zijn grote reparaties nog steeds niet nodig geweest. Monumentenwacht controleert elke tweejaar de staat van het gebouw.
Er wordt volstaan met het reguliere onderhoud. Afgelopen tijd heeft reparatie van het riool plaats gevonden. Verder is de bestrating aangepakt.
Het voegwerk aan het dak en gevelranden staan gepland voor dit jaar.
 
Financiële rapportage 2016

Inkomsten
Giften 2016:  € 75,-
Donaties: € 789,-
Schenking erfenis: € 9.277,-    
           
Uitgaven
Algemene kosten zoals verzekeringen etc. € 1.396,-   
Onderhoud zoals schilder- en voegwerk € 1.145,-
 
Resultaat 2016                                                                                                      
€ 10.283,-       
 
Vermogen                                                                                                               € 182.449,-
 
Toelichting:
Donaties 2015 zijn in januari 2016 bijgeboekt vanwege vertraging met Sepa.
 
Financiële rapportage 2017:

Inkomsten
Giften 2017 € 70,-        
Donaties € 765,-
           
Uitgaven
Algemene kosten zoals verzekeringen etc. € 1.013,-   
Onderhoud zoals straatwerk € 3.959,-
 
Resultaat
2017 € -3.496,-  
 
Vermogen                                                                                                               € 178.953,-
 
Donaties
Indien u donateur wenst te worden kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden of per email: jobjob@planet.nl.
 
Giften kunnen worden overgemaakt op bankrekeningnummer (IBAN): NL51RABO0375858423 t.n.v. Stichting Behoud Herv Kerk Noordhorn
 
09-04-2018
 
terug