WELKOM WELKOM
We heten u van harte welkom op onze site waarop we u op de hoogte proberen te houden van het wel en wee in de gemeente.

Onze predikant


Sinds  20 januari 2019 is Ds. M. Krooneman predikant in de gemeente Noordhorn-Saaksum. Hij woont in de pastorie aan de Oosterweg nummer 11 in Noordhorn. Telefoon: 0594 528891. Email:
 
   
   
KERKDIENSTEN I.V.M. CORONA-VIRUS
In verband met de door de overheid afgekondigde maatregelen met betrekking tot de corona-pandemie, heeft de kerkenraad het volgende besloten:
  1. Tot nader order worden er geen openbare erediensten gehouden in Noordhorn en Saaksum. De bediening van de sacramenten wordt uitgesteld.
  2. Wel zal er vanaf heden elke zondag, op de gebruikelijke tijden (09.30 en 19.00 uur) een besloten dienst plaatsvinden in de kerk van Noordhorn, die te volgen is (met beeld en geluid) op https://kerkdienstgemist.nl/stations/1416-Hervormde-gemeente-Noordhorn of (met alleen geluid) op de kerkradio. Wilt u een kerkradio ontvangen of kent u iemand voor wie dat geldt? Neem a.u.b. contact op met diaken Meindertsma, 06-15637710.
  3. Bezinningsmoment.                                                                                                                                        De komende weken zal er elke woensdagavond om 19.30 uur een bezinningsmoment worden gehouden door dhr. M. van Heijningen uit Dorkwerd en ds. M. Krooneman, om de beurt vanuit de kerken van Dorkwerd en Noordhorn.  Deze avonden zijn i.v.m. de omstandigheden niet toegankelijk voor publiek, maar bedoeld om thuis mee te luisteren en kijken. Op 8 en 22 april vinden de bezinningsmomenten plaats vanuit Noordhorn, op 15 en 29 april vanuit Dorkwerd. Mocht de corona-crisis aanhouden, zullen we met dit initiatief ook na deze maand doorgaan.  Wanneer de uitzendingen vanuit Noordhorn zijn, zijn ze te volgen op onze pagina op kerkdienstgemist.nl. De kerk van Dorkwerd is te vinden op de site kerkomroep.nl. De mensen die geen beschikking hebben over internet kunnen meeluisteren via onze kerkradio. Dat geldt óók (!) voor de bezinningsmomenten die vanuit de kerk van Dorkwerd worden gehouden, omdat we die kunnen doorschakelen naar onze uitzending. Voor iedereen die wil, zijn dus deze bezinningsmomenten te volgen. In deze bijzondere tijden is het goed de Heere nog meer dan anders te zoeken in gebed en te luisteren naar Zijn Woord. We hopen dat het voor velen tot bemoediging mag zijn
  4. Alle overige kerkelijke kerkelijke activiteiten vervallen tot nader order. 
  5. Omdat de normale collecten de komende weken niet kunnen worden gehouden willen wij via deze weg een beroep doen op de offervaardigheid van gemeenteleden (en van degenen die onze diensten meebeleven). De uitzendingen van kerkdienstgemist.nl in beeld en geluid zijn voor u gratis, voor ons als gemeente echter niet. Het banknummer van de kerkvoogdij: NL70 RABO 03758 29660; en van de diaconie: NL72 RABO 03758 04404. Bij voorbaat hartelijk dank.
 
We leven in spanningsvolle tijden. Als kerkenraad en gemeente hechten we er grote waarde aan dat, juist onder de gegeven omstandigheden, Gods Woord blijft klinken, Gods lof wordt bezongen en Zijn Naam wordt aangeroepen in het gebed. In tijden van onzekerheid en onrust moeten wij het alleen bij de HEERE zoeken. Ons leven is in Zijn hand. Wij roepen de gemeenteleden van Noordhorn en Saaksum op de erediensten trouw mee te maken, al is het op afstand. Zo willen we als gemeente betrokken blijven op elkaar, en bovenal op God en Zijn Woord.

Psalm 91