Beroep Beroep

Op onze gemeenteavond van woensdag 17 januari jongstleden bleek na het tellen van de aldaar uitgebrachte stemmen dat onze gemeente in grote meerderheid akkoord gaat met het voorstel, een beroep uit te brengen op ds. J.A.C. Olie (momenteel predikant te Genemuiden).
Op maandag 5 februari is een beroep op ds. Olie vanuit onze gemeente Noordhorn/Saaksum ingegaan.

In verband met dit beroep zal dominee Olie op zondagavond 11 februari voorgaan in Noordhorn (in plaats van ds. F.J.K. van Santen).
Op woensdag 14 februari zullen dominee en mevrouw Olie Noordhorn en Saaksum bezoeken. Die avond maken we als gemeente kennis met hen in De Wegwijzer.

Op zaterdag 24 februari neemt ds. Olie een besluit over het door ons op hem uitgebrachte beroep. Bij al deze data geldt uiteraard: "zo de HEERE wil en wij leven".

Van harte bevelen we het beroepingswerk in uw gebed aan.
Als God op Zijn tijd en in Zijn genade opnieuw een predikant naar ons stuurt, dan komt het zeker goed. Laten we daar dus om vragen!
 

 
Vacant Vacant

Afgelopen zomer mocht dominee Kreuk een beroep ontvangen vanuit de Hervormde gemeente te Oude Tonge. De dominee heeft dit beroep aangenomen en op 24 september intrede gedaan in zijn nieuwe gemeente.

Voor de Hervormde streekgemeente Noordhorn-Saaksum betekent dit een vacante periode waarin we op zoek gaan naar een nieuwe predikant. Per 1 september staat ds. K.H. Bogerd uit Wouterswoude (Tel. 0511-421388 | 06-36275893) ons bij met het pastorale werk (maandag) en de catechisaties (donderdagavond). Daarnaast verzorgt ds. Bogerd de Bijbelkringavonden op donderdag.

Door het moderamen van de ring Ommelanden is ds. C. Hoek uit Bedum aan onze gemeente als consulent toegewezen. Het is de bedoeling dat de consulent onze kerkenraad voor de duur van de vacature zal bijstaan.

We zijn dankbaar voor de bijstand van dominee Bogerd en dominee Hoek en we hopen van harte op een vruchtbare samenwerking!

 

 
Catechese donderdagavond Catechese donderdagavond

Hieronder treft u en jij de data van de catechesegroepen in de Wegwijzer op de donderdagavonden.
- Groep 1 van 12 tot 14 jaar van 18.30 uur tot 19.15 uur
- Groep 2 van 15 jaar en ouder van 19.15 uur tot 20.00 uur
 
Data catechese 2017/2018:
D.V. donderdag 28 september, 5 oktober, 12 oktober, 19 oktober (26 oktober niet herfstvakantie), (2 november niet i.v.m. dankdag), 9 november, 16 november, 23 november, 30 november, 7 december, 14 december, 21 december (28 december niet en 4 januari niet), 11 januari, 18 januari, 25 januari, 1 februari, 8 februari, 15 februari, 22 februari (1 maart niet i.v.m. voorjaarsvakantie), 8 maart, (15 maart niet i.v.m. biddag) en 22 maart.
 
Ds. K.H. Bogerd
 

 
BIJBELkring NOORDHORN ‘EXODUS UITGELEGD EN TOEGEPAST’ BIJBELkring NOORDHORN ‘EXODUS UITGELEGD EN TOEGEPAST’

In de periode van 2017/2018 verzorgt ds. K.H. Bogerd - bijstand in het pastoraat van Hervormd Noordhorn-Saaksum - een zevental Bijbelkringavonden in de Wegwijzer op elke tweede donderdag van de maand (met uitzondering van de maand december, dan is het niet op de 14e maar op 7 december).
De Bijbelkringen staan in het teken van ‘Exodus uitgelegd en toegepast’. U en jij bent op de hieronder vermelde donderdagen van 20.15 tot 21.15 uur van harte welkom in de Wegwijzer. Na afloop staat de koffie klaar.
 
Data Bijbelkring 2017/2018
D.V. donderdag 12 oktober (Exodus 1), 9 november (Exodus 2: 1-10), 7 december (Exodus 2: 11-25), 11 januari (Exodus 3: 1-12)), 8 februari (Exodus 3: 13-22), 8 maart (Exodus 4: 1-17) en 12 april (Exodus 4: 18-31)
Ik hoop u en jou, daar waar het Woord opengaat, te ontmoeten.
De Heere geve Zijn zegen,
 
Een hartelijke groet uit Wâlterswâld,
Ds. K.H. Bogerd, Hervormd predikant van Wâlterswâld
en bijstand in het pastoraat van Hervormd Driezum en van Hervormd Noordhorn-Saaksum, Achterwei 34, 9113 PR Wâlterswâld. Tel. 0511-421388 | 06-36275893
 
 

 
.

Dit mooie plaatje de Kerstzangdienst in Saaksum werd toegestuurd door familie Van der Heijden met het bijschrift: "Vanavond aangenaam verrast door muziek uit de kerk van Saaksum."
.
 
WELKOM WELKOM

Van harte welkom op de vernieuwde website van de Hervormde Streekgemeente Noordhorn-Saaksum. Momenteel wordt gewerkt aan deze website, dus de komende tijd kan hier nog het een en ander wijzigen. Mocht u op- of aanmerkingen hebben over de nieuwe website, neem dan contact op met de webbeheerder.

 

 
Internetradio Internetradio

Klik hieronder om onze diensten live mee te luisteren. Wilt u diensten later terug luisteren, klik dan hier.

lees meer »
 
Foto's gezocht! Foto's gezocht!

Voor de opmaak van de nieuwe website zijn we nog op zoek naar foto's van de beide kerkgebouwen, van de Wegwijzer en van activiteiten in onze gemeente. Heeft u foto's in uw bezit die wij mogen gebruiken, stuur ze dan naar .

Alvast bedankt!