Beroep Beroep

Op de gemeenteavond van 8 oktober jongstleden, heeft de gemeente ingestemd met het uitbrengen van een beroep op proponent M. Krooneman uit 't Harde. Wanneer er geen geldige bezwaren worden ingediend tegen de gevolgde procedure, zal het beroep ingaan op D.V. 19 oktober. Propopent Krooneman zal dan zondag 21 oktober om 9:30 uur voorgaan in Noordhorn, in een gezamenlijke dienst met onze leden uit Saaksum. In Saaksum zal 21 oktober daarom geen dienst gehouden worden.
Op maandagavond 22 oktober kunnen de gemeenteleden kennismaken met proponent Krooneman en zijn vrouw tijdens een gemeenteavond in de Wegwijzer die aanvangt om 20:00 uur.
We hopen op een gezegende tijd met wijsheid en rust voor proponent Krooneman en zijn gezin.

 
Vacant Vacant

Sinds de zomer van 2017, toen dominee Kreuk met zijn gezin vertrok naar de Hervormde gemeente te Oude Tonge, is onze gemeente vacant. Voor de Hervormde streekgemeente Noordhorn-Saaksum betekent dit een vacante periode waarin we op zoek gaan naar een nieuwe predikant. Dominee K.H. Bogerd uit Wouterswoude (Tel. 0511-421388 | 06-36275893) staat ons in deze periode bij met het pastorale werk (maandag) en de catechisaties (donderdagavond). Daarnaast verzorgt ds. Bogerd de Bijbelkringavonden op donderdag.

Door het moderamen van de ring Ommelanden is ds. C. Hoek uit Bedum aan onze gemeente als consulent toegewezen. Het is de bedoeling dat de consulent onze kerkenraad voor de duur van de vacature zal bijstaan.

We zijn dankbaar voor de bijstand van dominee Bogerd en dominee Hoek en we hopen van harte op een vruchtbare samenwerking!

 

 
.

Dit mooie plaatje de Kerstzangdienst in Saaksum werd toegestuurd door familie Van der Heijden met het bijschrift: "Vanavond aangenaam verrast door muziek uit de kerk van Saaksum."
.
 
WELKOM WELKOM

Van harte welkom op de vernieuwde website van de Hervormde Streekgemeente Noordhorn-Saaksum. Momenteel wordt gewerkt aan deze website, dus de komende tijd kan hier nog het een en ander wijzigen. Mocht u op- of aanmerkingen hebben over de nieuwe website, neem dan contact op met de webbeheerder.

 

 
Internetradio Internetradio

Klik hieronder om onze diensten live mee te luisteren. Wilt u diensten later terug luisteren, klik dan hier.

lees meer ยป
 
Foto's gezocht! Foto's gezocht!

Voor de opmaak van de nieuwe website zijn we nog op zoek naar foto's van de beide kerkgebouwen, van de Wegwijzer en van activiteiten in onze gemeente. Heeft u foto's in uw bezit die wij mogen gebruiken, stuur ze dan naar .

Alvast bedankt!