WELKOM WELKOM
We heten u van harte welkom op onze site waarop we u op de hoogte proberen te houden van het wel en wee in de gemeente.


Onze predikant


Sinds  20 januari 2019 is Ds. M. Krooneman predikant in de gemeente Noordhorn-Saaksum. Hij woont in de pastorie aan de Oosterweg nummer 11 in Noordhorn. Telefoon: 0594 528891. Email: predikantnoordhorn@gmail.com

EREDIENSTEN VANAF 1 JULI
Vanaf 1 juli zijn er weer meer dan 30 kerkgangers welkom in de erediensten. Wij vinden het fijn gemeenteleden en evt. gasten weer te ontmoeten onder het Woord. Gelukkig biedt ons kerkgebouw daarvoor behoorlijk ruimte, al is die ruimte niet onbeperkt. Daarom is het volgende van belang:
 • Heeft u zich nog niet aangemeld en wilt u de diensten graag bezoeken, meld u dan aan door een mail te sturen naar eredienstnoordhorn@gmail.com. Vermeld het aantal personen waarmee u de diensten hoopt te bezoeken. (Wanneer mailen niet lukt kan het telefonisch bij br. Koopman: 0594-591410.)
 • Heeft u zich al aangemeld maar bent u er een of meerdere weken niet i.v.m. vakantie of anderszins, wilt u zich dan afmelden via ditzelfde mailadres? (Sowieso is het handig als u, wanneer u de dienst niet kunt bezoeken terwijl u bent uitgenodigd, u afmeldt. Dan kunnen anderen uw plaats innemen.)
 • Bent u geen lid van onze gemeente maar wilt u een eredienst bijwonen als gast? Ook dan bent u van harte welkom om u aan te melden op de hierboven aangegeven manier. Zowel leden als gasten krijgen na aanmelding bericht wanneer men welkom is in de eredienst.

MAATREGELEN
Om alles in goede orde en veilig te laten verlopen heeft de kerkenraad het volgende besloten:
 • Behalve wanneer men tot hetzelfde huishouden behoort houdt ieder 1,5 meter afstand tot anderen.
 • Mensen in de risicogroep (ouderen, kwetsbaren) wordt geadviseerd te overwegen of kerkbezoek verstandig is. Wie zich ziek voelt (of verkouden is) blijft volgens de richtlijnen van het RIVM thuis.
 • Het is van belang dat leden van een gezin zoveel mogelijk dezelfde dienst bezoeken. Zij mogen immers bij elkaar zitten, en dat scheelt aanzienlijk in ruimte gezien de 1,5 meter-regel.
 • In de morgendiensten is er kinderoppas aanwezig in De Wegwijzer.
 • Zorg dat u als bezoeker ruim op tijd aanwezig bent, want het op een goede manier vullen van de kerkzaal kost meer tijd dan gebruikelijk. Om dit in goede banen te leiden zijn er coördinatoren in de kerk aanwezig.
 • Het toilet wordt in principe niet gebruikt, evenals de garderobe. Houdt u uw eventuele jas aan, of leg hem in de bank voor of achter u (daar is nu ruimte genoeg).
 • De kussens in de kerk worden niet gebruikt. Neem die indien nodig dus zelf mee (en weer naar huis!). Wie nog een eigen kussen in de kerk heeft liggen mag die tijdens de eerste dienst meenemen en gebruiken. Ook dat kussen gaat vervolgens mee naar huis, en kan bij een volgende keer weer worden meegenomen.
 • Voor psalm- en gezangboeken en bijbels geldt hetzelfde: neem die zoveel mogelijk mee van thuis. Voor wie er geen heeft liggen in de kerk exemplaren, in twee aparte dozen voor de morgen- en avonddienst, zodat elk boek slechts eenmaal per zondag wordt gebruikt.
 • Er wordt voorlopig niet gezongen in de erediensten. In plaats daarvan worden er opnames afgespeeld van eerder gehouden samenzang. Zo klinkt toch de tekst van psalmen en gezangen, terwijl het risico op verspreiding van het virus door live samenzang wordt beperkt.
 • Er wordt in de diensten voorlopig niet gecollecteerd. De gemeente wordt opgeroepen haar gaven te (blijven) geven via de rekeningnummers van kerkvoogdij (NL70 RABO 03758 29660) en diaconie (NL72 RABO 03758 04404).
 • Na de dienst wordt de kerkzaal van achter uit weer leeggemaakt. Verlaat uw bank pas als de banken achter u leeg zijn en volg de aanwijzingen van de coördinatoren.